Giải đấu Fortune Lantern 3D Casino JBO – Tổng thưởng tới 168 triệu

Thời gian khuyến mãi đã hết. Xem thêm các Khuyến mãi Jbo khác tại đây

GIẢI ĐẤU FORTUNE LANTERN 3D JBO CASINO – TỔNG THƯỞNG TỚI 168 TRIỆU

giải đấu fortune lantern 3d jbo casino - tổng thưởng tới 168 triệu

  • Thời Gian Khuyến Mãi: 30/04/2023 23:00 (GMT+7) – 28/05/2023 22:59 (GMT+7)
  • Thành Viên Hợp Lệ: Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả thành viên đăng ký jbo Loại Tiền Tệ là VNĐ
  • Sản phẩm Hợp Lệ: 3D CASINO
Giai Đoạn Khuyến Mãi Thời Gian Cập Nhật Thưởng
30/04/2023 23:00 (GMT+7) – 14/05/2023 22:59 (GMT+7) Trước 15/05/2023 23:00 (GMT+7)
14/05/2023 23:00 (GMT+7) – 28/05/2023 22:59 (GMT+7) Trước 29/05/2023 23:00 (GMT+7)

Chi tiết

  • Thành Viên không cần đăng ký để tham gia, Thành Viên có Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia vào Giải Đấu
  • Bảng Xếp Hạng sẽ dựa trên thứ tự tổng số cược hợp lệ của Thành Viên trong thời gian khuyến mãi
  • Nếu có số tiền cược bằng nhau, Thành Viên hoàn thành cược trước sẽ có thứ hạng cao hơn trên Bảng Xếp Hạng.
  • Tổng 200 Thành Viên Hợp Lệ có Điểm cao nhất sau khi mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi kết thúc sẽ được nhận Tiền Thưởng, như bảng bên dưới:
Thứ Hạng Số Lượng Thành Viên Thắng Cuộc Tiền Thưởng
1 1 VNĐ 10,000
2 1 VNĐ 8,000
3 1 VNĐ 5,000
4-5 2 VNĐ 3,000
6-10 5 VNĐ 2,000
11-20 10 VNĐ 1,000
21-30 10 VNĐ 800
31-50 20 VNĐ 400
51-100 50 VNĐ 200
101-150 50 VNĐ 100
151-200 50 VNĐ 80

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

1. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm JBO, trước khi yêu cầu rút tiền jbo được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu không thỏa điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 7 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.

2. Chỉ những cược đơn đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào Cược Hợp Lệ cũng như điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

3. Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi này cũng có thể tham gia các khuyến mãi khác hiện có tại JBO.

4. JBO có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

5. JBO là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của jbo là cuối cùng.

6. Điều Khoản và Điều Kiện Chung JBO được áp dụng.

Link mới nhất