Giải Đấu Ngày Hội Mùa Hè Tại 188Bet – Hơn 131 Triệu Đồng Tổng Thưởng!

Thời gian khuyến mãi đã hết. Xem thêm các Khuyến mãi 188bet khác tại đây

Tham gia ngay các trò chơi được chọn trong và có cơ hội thắng tiền thưởng hấp dẫn lên đến 13,557,000 VND!

giải đấu ngày hội mùa hè – hơn 131 triệu đồng tổng thưởng!

Điều Kiện Tóm Lược

1.Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 27/04/2023 11:00 PM (GMT+7) đến 12/05/2023 10:59 PM (GMT+7);
2. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được một (1) Điểm cho mỗi cược đặt có số tiền tối thiểu 20,000 VND hoặc 0.8 USD tại bất kỳ Trò Chơi Hợp Lệ:

Trò Chơi Hợp Lệ
Quái Vật Gigantoonz
Rotiki
Mật Lệnh Tiền Bạc
Sự Kết Nối

3. Thành Viên Hợp Lệ nhận được tối thiểu một (1) Điểm sẽ tự động tham gia vào Bảng Xếp Hạng, với tổng 100 Thành Viên Hợp Lệ có số Điểm cao nhất sau khi Thời Gian Khuyến Mãi kết thúc sẽ nhận được một (1) giải Tiền Thưởng;
4. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố vào ngày 17/05/2023;
5. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền 188bet;
6. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET;
7. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

1.Giải Đấu Ngày Hội Mùa Hè – Hơn 131 Triệu Đồng Tổng Thưởng! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 27/04/2023 11:00 PM (GMT+7) đến ngày 12/05/2023 10:59 PM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
2. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188bet đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

  • Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  • Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tối thiểu 20,000 VND hoặc 0.8 USD tại các trò Casino Quay Số được quy định dưới đây (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”):
Trò Chơi Hợp Lệ
Quái Vật Gigantoonz
Rotiki
Mật Lệnh Tiền Bạc
Sự Kết Nối
  • Chỉ cược đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua và Cược Miễn Phí là hợp lệ. Cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.

3. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia vào Khuyến Mãi.
4. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ được một (1) điểm (“Điểm”) cho mỗi Cược Hợp Lệ để tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”) với tổng 100 Thành Viên Hợp Lệ có số Điểm cao nhất tại Trò Chơi Hợp Lệ sau khi Thời Gian Khuyến Mãi kết thúc sẽ nhận được một (1) giải tiền thưởng (“Tiền Thưởng”), như bảng bên dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
17/05/2023
Bảng Xếp Hạng
Hạng Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc Tiền Thưởng
1 Một (1) 13,406,000 VND hoặc 532 USD
2 Một (1) 9,958,000 VND hoặc 395 USD
3 Một (1) 6,510,000 VND hoặc 258 USD
4 Một (1) 3,062,000 VND hoặc 121 USD
5 Một (1) 2,717,000 VND hoặc 108 USD
6 – 10 Năm (5) 2,372,000 VND hoặc 94 USD
11 – 20 10 2,027,000 VND hoặc 80 USD
21 – 50 30 1,338,000 VND hoặc 53 USD
51 – 75 25 648,000 VND hoặc 26 USD
76 – 100 25 303,000 VND hoặc 12 USD

Ví dụ:
Thành Viên A đặt 50 Cược Hợp Lệ với tiền cược mỗi vòng là 20,000 VND tại trò Quái Vật Gigantoonz trong Thời Gian Khuyến Mãi.
Thành Viên A nhận được 50 Điểm tham gia vào Bảng Xếp Hạng.

5. Bảng Xếp Hạng của Thành Viên Hợp Lệ sẽ được cập nhật theo thời gian thực bên trong trang chơi của Trò Chơi Hợp Lệ.

6. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET.

7. Trường hợp có từ hai (2) Thành Viên Hợp Lệ có cùng Hạng khi Thời Gian Khuyến Mãi kết thúc, thành viên đạt số vòng quay trước sẽ có thứ hạng cao hơn trong Bảng Xếp Hạng.

8. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’, như quy định tại điều 4.

9. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản  đã đăng ký 188bet.

10. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.

11. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

12. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

13. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

14. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.27/04/2023 11:00 PM (GMT+7) đến 12/05/2023 10:59 PM (GMT+7);

Link mới nhất